TC-417 – komfort akustyczny w Twoim pomieszczeniu

TC-417 to świetny izolator akustyczny. Materiał natryśnięty na sufit znacząco zmniejsza pogłos w pomieszczeniu. Dzięki swojej strukturze pochłania w dużym stopniu fale dźwiękowe eliminując tym samym efekt echa, spotykany szczególnie w dużych pomieszczeniach. Sale audytoryjne, teatry, czy terminale portów lotniczych to tylko przykłady miejsc, w których zjawisko pogłosu może znacząco obniżyć komfort użytkowania lub wręcz uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie obiektu w zadanym przeznaczeniu.

TC-417 to materiał poprawiający znacząco akustykę pomieszczeń. Izolacja natryskiwana na sufit eliminuje efekt pogłosu i zapewnia wyciszenie hałasu przenoszonego z pomieszczeń znajdujących się ponad stropem. Redukcja hałasu pozwala poprawić komfort użytkowania wnętrza. W przypadku zastosowania w garażu lub parkingu podziemnym, materiał izolacyjny TC-417 zmniejsza pogłos i tym samym redukuje hałas generowany przez silniki samochodowe.

Na przestrzeni lat rewolucyjny system izolacji natryskiwanej TC-417 był wielokrotnie stosowany w celu poprawy akustyki pomieszczeń. Różnorodność budynków, w których właściwości akustyczne tego materiału odegrały znaczną rolę w poprawie warunków użytkowania, jest bardzo duża. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów zastosowań systemu TC-417 w celu zapewnienia odpowiedniego komfortu akustycznego.

Dobrym przykładem zastosowania TC-417 w celu poprawy akustyki pomieszczenia jest niewielki kompleks, który został przystosowany na potrzeby Domu Seniora. Pojedyncze pomieszczenie o dużej powierzchni z wysokim, częściowo pochylonym stropem zostało przeznaczone na salę aktywności. Niestety okazało się, że pomieszczenie to charakteryzuje się bardzo złą akustyką. Duży pogłos sprawił, że przy założonym przeznaczeniu staje się ono praktycznie bezużyteczne.

Nasz lokalny dystrybutor zaproponował aplikację materiału TC-417 na sufit i częściowo na ściany w celu załagodzenia problemu. Propozycja rozwiązania uzyskała aprobatę lokalnego konsultanta do spraw akustyki. Uzyskana redukcja hałasu oraz wyciszenie pogłosu pozwoliły na osiągnięcie pełnej funkcjonalności sali w ramach założonego przeznaczenia.

Kolejnym przykładem użycia systemu TC-417 w celach zapewnienia prawidłowej akustyki jest natrysk wykonany na sklepienie sali audytoryjnej znajdującej się na terenie kampusu Uniwersytetu w Kuala Terengganu, w Malezji. Zdjęcia sufitu tego obiektu stanowią bardzo dobry przykład wszechstronności systemu TC-417 przy zastosowaniu w celu poprawy akustyki pomieszczeń w budynku publicznym. Jak widać wykonanie natrysku na zakrzywione elementy sufitu nie stanowiło żadnego problemu, a uzyskany efekt zapewnił pełen komfort akustyczny słuchaczom zgromadzonym w sali wykładowej. Sufit o powierzchni około 2000 m2 został pokryty warstwą materiału TC-417. Prezentowana sala może pomieścić na dwóch poziomach około 2500 osób.

Akustyka pełni równie ważną rolę w obiektach sportowych. Jednym z przykładów zastosowania systemu TC-417 w tego typu obiekcie jest izolacja akustyczna warstw dachowych w hali Richmond Olympic Oval będącej areną zmagań łyżwiarzy szybkich na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich odbywających się w 2010 roku w Vancouver. Po prawej stronie widoczna jest drewniana, ażurowa konstrukcja dachu, ponad którą natryśnięta warstwa materiału TC-417 dba o odpowiedni komfort akustyczny zgromadzonych widzów.

Powyższe przykłady prezentują jedynie zarys możliwości zastosowania materiału TC-417 w celu poprawy akustyki wnętrz. Nadmierny hałas i pogłos stanowią istotny problem nie tylko w salach kinowych, biurach, hotelach czy na dworcach. Natrysk izolacji materiałem TC-417 w znaczący sposób wyciszy też hałas technologiczny emitowany przez maszyny na różnego rodzaju halach produkcyjnych lub w obiektach przemysłowych. Aplikacja TC-417 może zatem poza poprawą warunków cieplno-wilgotnościowych w tego typu obiektach, w bezpośredni sposób poprawić komfort pracy.

Zapraszamy do zapoznania się z innymi przykładami zastosowań systemu TC-417 w celu tłumienia hałasu lub poprawy akustyki pomieszczeń.