Akustyka pomieszczeń: wyciszanie pomieszczeń z TC-417

Akustyka pomieszczeń i wyciszanie pomieszczeń? Prostsze dzięki TC-417. Klasa akustyczna A i wskaźnik αw 1,00 dla warstwy 5 cm gwarantują najlepszy rezultat. Sprawdź TC-417!

Akustyka pomieszczeń to przede wszystkim redukcja i kontrolowanie pogłosu. Natrysk TC-417 to najprostsze rozwiązanie. Świetne właściwości akustyczne sprawiają, że materiał natryśnięty na sufit znacząco zmniejsza pogłos w pomieszczeniu i sprzyja wyciszaniu pomieszczeń. Dzięki swojej strukturze pochłania w dużym stopniu fale dźwiękowe eliminując tym samym efekt echa, spotykany szczególnie w dużych pomieszczeniach. Sale audytoryjne, teatry, czy terminale portów lotniczych to tylko przykłady miejsc, w których zjawisko pogłosu może znacząco obniżyć komfort użytkowania lub wręcz uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie obiektu w zadanym przeznaczeniu.

TC-417 to materiał poprawiający akustykę pomieszczeń. Izolacja natryskiwana na sufit eliminuje efekt pogłosu i zapewnia wyciszenie hałasu przenoszonego z pomieszczeń znajdujących się ponad stropem. Redukcja hałasu pozwala poprawić komfort użytkowania wnętrza. W przypadku zastosowania w garażu lub parkingu podziemnym, materiał izolacyjny TC-417 zmniejsza pogłos i tym samym redukuje hałas generowany przez silniki samochodowe.

Na przestrzeni lat rewolucyjny system izolacji natryskiwanej TC-417 był wielokrotnie stosowany w celu poprawy akustyki pomieszczeń. Różnorodność budynków, w których właściwości akustyczne tego materiału odegrały znaczną rolę w poprawie warunków użytkowania, jest bardzo duża. Przedstawiamy kilka przykładów zastosowań systemu TC-417 w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu wyciszenia pomieszczeń i osiągnięcia komfortu akustycznego.

Przedstawione w tabelach wartości czasu pogłosu i wskaźników transmisji mowy zaczerpnięto z polskiej normy PN-B-02151-4:2015-06. Przedstawia wymagania warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach. Znajdziemy tam wymagany czas pogłosu i wskaźnik transmisji mowy STI w zależności od przeznaczenia i kubatury pomieszczeń.

Akustyka pełni równie ważną rolę w obiektach sportowych. Jednym z przykładów zastosowania systemu TC-417 w tego typu obiekcie jest izolacja akustyczna warstw dachowych w hali Richmond Olympic Oval będącej areną zmagań łyżwiarzy szybkich na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich odbywających się w 2010 roku w Vancouver. Po prawej stronie widoczna jest drewniana, ażurowa konstrukcja dachu, ponad którą natryśnięta warstwa materiału TC-417 dba o odpowiedni komfort akustyczny zgromadzonych widzów.

Akustyka pomieszczeń: wymagania
Nazwa pomieszczeniaKubatura
[m3]
Czas pogłosu T
[s]
Hale sportowe i sale gimnastyczne≤ 5.000 m3≤ 1,5 s
> 5.000 m3≤ 1,8 s

Dobrym przykładem zastosowania TC-417 w celu poprawy akustyki pomieszczenia jest niewielki kompleks, który został przystosowany na potrzeby Domu Seniora. Pojedyncze pomieszczenie o dużej powierzchni z wysokim, częściowo pochylonym stropem zostało przeznaczone na salę aktywności. Niestety okazało się, że pomieszczenie to charakteryzuje się bardzo złą akustyką. Duży pogłos sprawił, że przy założonym przeznaczeniu staje się ono praktycznie bezużyteczne.

Nasz lokalny dystrybutor zaproponował aplikację materiału TC-417 na sufit i częściowo na ściany w celu załagodzenia problemu. Propozycja rozwiązania uzyskała aprobatę lokalnego konsultanta do spraw akustyki. Uzyskana redukcja hałasu oraz wyciszenie pogłosu pozwoliły na osiągnięcie pełnej funkcjonalności sali w ramach założonego przeznaczenia.

Kolejnym przykładem użycia systemu TC-417 w celach zapewnienia prawidłowej akustyki jest natrysk wykonany na sklepienie sali audytoryjnej znajdującej się na terenie kampusu Uniwersytetu w Kuala Terengganu, w Malezji. Zdjęcia sufitu tego obiektu stanowią bardzo dobry przykład wszechstronności systemu TC-417 przy zastosowaniu w celu poprawy akustyki pomieszczeń w budynku publicznym. Jak widać wykonanie natrysku na zakrzywione elementy sufitu nie stanowiło żadnego problemu, a uzyskany efekt zapewnił pełen komfort akustyczny słuchaczom zgromadzonym w sali wykładowej. Sufit o powierzchni około 2000 m2 został pokryty warstwą materiału TC-417. Prezentowana sala może pomieścić na dwóch poziomach około 2500 osób.

Akustyka pomieszczeń: wymagania czasu pogłosu T
Nazwa pomieszczenia:Sale rozpraw sądowych, sale konferencyjne, audytoria.
Inne pomieszczenia o podobnym przeznaczeniu.
Kubatura V
[m3]
Czas pogłosu T
[s]
≤ 500 m3≤ 0,80
od 500 do 2000 m3≤ 1,00
> 2000 m3Określić indywidualnie, zgodnie z PN-EN 60268-16
Akustyka pomieszczeń: wymagania czasu pogłosu T
Nazwa pomieszczenia:Sale audytoryjne, sale wykładowe, sale i pracownie w szkołach podstawowych, średnich, wyższych.
Inne pomieszczenia o podobnym przeznaczeniu.
Kubatura V
[m3]
Czas pogłosu T
[s]
≤ 120 m3≤ 0,6 s
od 120 do 250 m3≤ 0,6 s
od 250 do 500 m3≤ 0,8 s
od 500 do 2000 m3≤ 1,0 s
> 2000Określić indywidualnie
Akustyka pomieszczeń: wymagania wskaźnika transmisji mowy STI
Nazwa pomieszczenia:Sale rozpraw sądowych, sale konferencyjne, audytoria.
Inne pomieszczenia o podobnym przeznaczeniu.
Kubatura V
[m3]
Wskaźnik transmisji mowy, STI
≤ 500 m3≥ 0,60
od 500 do 2000 m3≥ 0,60
> 2000 m3Określić indywidualnie, zgodnie z PN-EN 60268-16
Akustyka pomieszczeń: wymagania wskaźnika transmisji mowy STI
Nazwa pomieszczenia:Sale audytoryjne, sale wykładowe, sale i pracownie w szkołach podstawowych, średnich, wyższych.
Inne pomieszczenia o podobnym przeznaczeniu.
Kubatura V
[m3]
Wskaźnik transmisji mowy, STI
≤ 120 m3
od 120 do 250 m3≥ 0,60
od 250 do 500 m3≥ 0,60
od 500 do 2000 m3≥ 0,60
> 2000 m3Określić indywidualnie, zgodnie z PN-EN 60268-16

Akustyka pomieszczeń? Najprościej dzięki TC-417

Powyższe przykłady prezentują jedynie zarys możliwości zastosowania materiału TC-417 w celu poprawy akustyki wnętrz. Nadmierny hałas i pogłos stanowią istotny problem nie tylko w salach kinowych, biurach, hotelach czy na dworcach. Natrysk izolacji materiałem TC-417 w znaczący sposób wyciszy też hałas technologiczny emitowany przez maszyny na różnego rodzaju halach produkcyjnych lub w obiektach przemysłowych. Aplikacja TC-417 może zatem poza poprawą warunków cieplno-wilgotnościowych w tego typu obiektach, w bezpośredni sposób poprawić komfort pracy.

Zapraszamy do zapoznania się z innymi przykładami zastosowań systemu TC-417 w celu tłumienia hałasu lub poprawy akustyki pomieszczeń.