OCIEPLENIE STROPU NATRYSKIEM WEŁNY SZKLANEJ TC-417

Maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła U dla stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi określa Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Od 1 stycznia 2014 roku obowiązują nowe, zaostrzone wymagania. Sprawdź jaką grubość warstwy materiału TC-417 zastosować dla uzyskania pożądanej wartości współczynnika przenikania ciepła U.

STROP I – STROP ŻELBETOWY

Warstwy:
1. materiał izolacyjny TC-417
2. płyta żelbetowa 14 cm
3. wylewka betonowa 3 cm
4. podłoga drewniana 2 cm

Współczynnik przenikania ciepła UŁączna grubość warstwy izolacji TC-417
[W/m2K][cm]
0,456
0,3010
0,2512
STROP I – STROP ŻELBETOWY

STROP II – STROP FILIGRAN

Warstwy:
1. materiał izolacyjny TC-417
2. strop typu Filigran 15 cm
3. wylewka betonowa 3 cm
4. podłoga drewniana 2 cm

Współczynnik przenikania ciepła UŁączna grubość warstwy izolacji TC-417
[W/m2K][cm]
0,456
0,3010
0,2512
STROP II – STROP FILIGRAN

STROP III – PŁYTA KANAŁOWA

Warstwy:
1. materiał izolacyjny TC-417
2. płyta kanałowa PEKABEX HC150 15 cm
3. wylewka betonowa 3 cm
4. podłoga drewniana 2 cm

Współczynnik przenikania ciepła UŁączna grubość warstwy izolacji TC-417
[W/m2K][cm]
0,455,5
0,309,5
0,2512
STROP III – PŁYTA KANAŁOWA

STROP IV – STROP DZ-3

Warstwy:
1. materiał izolacyjny TC-417
2. strop gęstożebrowy DZ-3 23 cm
3. wylewka betonowa 3 cm
4. podłoga drewniana 2 cm

Współczynnik przenikania ciepła UŁączna grubość warstwy izolacji TC-417
[W/m2K][cm]
0,455,5
0,309,5
0,2511,5
STROP IV – STROP DZ-3

STROP V – STROP TERIVA

Warstwy:
1. materiał izolacyjny TC-417
2. strop gęstożebrowy Teriva 8,0 34 cm
3. wylewka betonowa 3 cm
4. podłoga drewniana 2 cm

Współczynnik przenikania ciepła UŁączna grubość warstwy izolacji TC-417
[W/m2K][cm]
0,455
0,309
0,2511
STROP V – STROP TERIVA

STROP VI – STROP ACKERMANA

Warstwy:
1. materiał izolacyjny TC-417
2. strop Ackermana 18 cm
3. wylewka betonowa 3 cm
4. podłoga drewniana 2 cm

Współczynnik przenikania ciepła UŁączna grubość warstwy izolacji TC-417
[W/m2K][cm]
0,455,5
0,309,5
0,2511,5
STROP VI – STROP ACKERMANA

Wartości współczynnika przenikania ciepła U zostały obliczone zgodnie z normą PN-EN ISO 6946.