Ocieplenie stropu piwnic i garaży metodą natrysku TC-417: budynki nowe i użytkowane

Ocieplenie stropu piwnic i garaży metodą TC-417: stropy betonowe i ceramiczne

System TC-417 to sposób na efektywne ocieplenie stropu parkingów i garaży. Stosowanie natrysku wełny szklanej TC-417 na stropy to skuteczne i ekonomiczne rozwiązanie problemów ogrzewania lokali nad nieocieplonymi piwnicami i niedogrzanymi parkingami. TC-417:

    • znacząco redukuje straty ciepła przez przenikanie, charakteryzuje się bezkonkurencyjnym współczynnikiem przewodzenia ciepła λ = 0,035 W/mK;
    • skutecznie likwiduje niechciane zjawisko „zimnej podłogi”, na które uskarżają się lokatorzy i najemcy;
    • ciągła warstwa natrysku to brak mostków termicznych powodowanych łączeniami płyt;
    • dopasowanie do konstrukcji oznacza łatwość w ociepleniu konstrukcyjnych mostków cieplnych;
    • już 12 cm izolacji TC-417 na stropie betonowym spełnia kryterium U<0,25 W/m2*K

Natrysk wełny szklanej TC-417  to gwarancja wysokiej izolacyjności i ograniczenia hałasu związanego z pracą silników i urządzeń technicznych.

TC-417 w naturalnej, białej barwie pozwala również na rozjaśnienie często zacienionych i szarych przestrzeni parkingowych. Struktura warstwy materiału TC-417 to również łatwość konserwacji (materiał podatny na malowanie powierzchniowe) i elegancki, industrialny wygląd.

Termomodernizacja osiedli budynków wielorodzinnych, najczęściej wybudowanych w technologii wielkiej płyty, również powinna obejmować ocieplenie stropów piwnicznych.

O ile docieplenie ściany czy stropodachu w tego typu budynku nie nastręcza dużych trudności technologicznych, o tyle prawidłowe ocieplenie stropu piwnicy, jest już bardziej złożoną kwestią. Wykonanie ocieplenia stropu piwnicy w standardowej technologii wiąże się ze zwolnieniem pomieszczeń z wszelkiego rodzaju sprzętów, a następnie podwieszeniem płyt materiału izolacyjnego.

TC-417 pozwala nam na szybkie i bezproblemowe zaizolowanie takich przestrzeni. Natrysk materiału TC-417 nie wymaga osłaniania, a wysoka przyczepność kleju gwarantuje bezpieczną aplikację warstw o grubości nawet do 14 cm bez konieczności stosowania podparcia mechanicznego. W połączeniu z bardzo niskim współczynnikiem λ = 0,035 W/mK daje to możliwość znacznej redukcji strat ciepła przez przenikanie.

Materiał TC-417 jest idealnym rozwiązaniem problemów wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych szukających redukcji kosztów ogrzewania. Nowoczesna forma aplikacji i najwyższe parametry czynią ten materiał najlepszym rozwiązaniem na ocieplenie stropu nad pomieszczeniami nieogrzewanymi przy jednoczesnej maksymalnej minimalizacji nakładów związanych z wykonaniem aplikacji.