Poprawa chłonności akustycznej betonowego stropu sali gimnastycznej – Szkoła Podstawowa Fundacji Jaś i Małgosia w Łodzi

Poprawa chłonności akustycznej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej

Poprawa chłonności akustycznej stropów i ścian w budynkach szkolnych to najważniejszy element projektowania remontów szkół w Polsce. Przedstawiamy wyzwania dla adaptacji pomieszczeń sali gimnastycznej w budynku szkolnym z lat ’70.
Tynk cementowo-wapienny, warstwa wierzchnia stropu sali gimnastycznej jest materiałem o nikłej chłonności akustycznej. Taki ustrój przyczyniał się do zwiększenia hałasu w pomieszczeniu ponad normy umożliwiające prowadzenie zajęć. Hałas jest czynnikiem szkodliwym i głównym celem remontów szkół powinno być zmniejszenie jego natężenia.

Celem wprowadzonego usprawnienia było zwiększenie chłonności akustycznej sali i dostosowanie czasu pogłosu do wyjątkowych wymagań dzieci – podopiecznych Fundacji Jaś i Małgosia, której celem jest pomoc dzieciom dotkniętym autyzmem.

Prawidłowe wytłumienie stropu przez przekrycie tej powierzchni wysokiej klasy dźwiękochłonnym materiałem ma decydujące znaczenie wśród wszystkich możliwości poprawy akustyki pomieszczeń. Rozważano przekrycie stropu materiałami o dużej chłonności akustycznej w płytach lub metodą natrysku materiałów dźwiękochłonnych.

Ze względu na:

       • wyróżniające właściwości pochłaniania dźwięku,
       • dokładność aplikacji i nieprzerwaną ciągłość uzyskanej izolacji, oraz
       • dopuszczenie produktu do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi,

Inwestor zdecydował się na wykonanie 5 cm natrysku izolacji TC-417 na strop sali gimnastycznej.

Wskaźniki pochłaniania dźwięku dla stropu sali gimnastycznej: stan przed i po modernizacji
Pasmo oktawowe500 Hz1000 Hz2000 Hz
Wskaźniki pochłaniania dźwięku przed remontem: tynk cementowo-wapienny0,030,040,05
Wskaźniki pochłaniania dźwięku po remoncie: TC-4171,001,001,00

Tabelaryczne zestawienie współczynników dowodzi jak drastycznie akustyka sali gimnastycznej odbiegała od obecnie obowiązujących wymagań. Co najważniejsze, uzyskaną w efekcie natrysku poprawę parametrów akustycznych doceniają również najmłodsi użytkownicy obiektu.

Lokalizacja: Łódź, Polska

Powierzchnia natrysku: 266 m2

Grubość warstwy TC-417: 5 cm

Projektant: Michał Koziej, Koziej Architekci, koziejarchitekci.com